Thơ Tuần Phục Sinh, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Tuần Thương khó
Ngậm ngùi nhìn xuống cõi trần.
Chúa Cha thấy cảnh thế nhân điên cuồng.
Chạy theo duy vật vô lương.
Sắc tài danh lợi tìm đường hại nhau.
Sai con cứu thoát địa cầu
Tình yêu thương cảm ngờ đâu phũ phàng.
Tình đời lắm nỗi trái ngang,
Cỏ lùng lấn áp lúa đang lụi tàn
Tổng Thống Diệm chịu nghiệt oan,
Thật lòng yêu nước Việt gian giết Ngài.
Donald Trump nỗi oan sai,
Thù trong đàn hặc giặc ngoài mừng vui.
Đến mong để được cứu người
Thương dân mến nước giúp đời không lương.
Sao mà toàn những tai ương.
Bạn bè lối xóm theo phường hiện sinh.
Tìm phương tính kế hại mình.
Cô Rô Vũ Hán quy trình truyền lan.
Nhìn dân tan nát ruột gan,
Do vi sinh học ứa tràn đẫm mi.
Chúa ơi giúp sức kiên trì,
Cứu người khuyên bạn đừng vì lợi danh.
Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *