Thơ Tuần Mùa I Giáng Sinh, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Cá nhân rồi tới gia đình,
Thứ ba xã hội trọn tình yêu thương .
Cá nhân chân thật nhịn nhường,
Hình hành xã hội tứ phương thái bình.
Mẹ cha con cái hy sinh
Cho đi thảo hiếu lượng tình thứ tha.
Gia đình êm ấm thuận hòa
Trọn tình trọn nghĩa Thánh gia giữa đời.
Biết quên mình bỏ cái tôi,
Tình cho hết nhận tình người trọn trao.
Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *