Thơ Tuần Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1

 Lc 2,16-21.

      Mục đồng vội đến Bê-lem,

Như lời Thiên sứ báo xem thế nào.

      Thấy Maria đứng sát nhau,

Bên Giu-se cúi gục đầu ngắm xem.

      Hài nhi non nớt yếu mềm,

Cuốn trong khăn vải đặt trên máng lừa.

      Cỏ rơm lạnh lẽo đơn sơ,

Ấp ôm con trẻ ngây thơ khó nghèo,

      Thấy như thế hiểu một điều,

Lời tiên báo đã loan nhiều trước đây.

      Báo về con trẻ thể này,

Người nghe tin nhận hăng say ngỡ ngàng.

      Ngạc nhiên tâm trí hoang mang,

Mục đồng thuật kể âm vang vọng về.

      Maria trí chẳng hề,

Bỏ không suy niệm hoặc nghe nhắc lòng.

      Mục đồng trở lại cánh đồng,

Tụng ca ngợi Chúa chí công Thiên triều.

      Đã nghe và thấy thật nhiều,

Đúng như tiên báo bao điều trước đây.

      Hài nhi khi đủ tám ngày,

Cắt bì theo luật điều này đã ghi.

      Đồng thời tục lệ hiện thì,

Đặt tên con trẻ ngay khi vào đời.

      Giê-su tên gọi của Người,

Được Thiên sứ đặt ngay thời thụ thai.

Hoàn-vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *