Thơ Tuần Lễ Chúa Hiển Linh – Thơ Hoàn Vũ

Lễ Chúa Hiển linh.
Thấy sao xuất hiện trên trời
Ba nhà đạo sĩ nghiệm lời đã ghi.
Một vị vua sẽ trị vì,
Điểm Thiên báo dẫn họ đi kiếm tìm.
Ngôi sao quy tụ niềm tin
Ba vua cùng một hướng nhìn thực thi.
Hy sinh can đảm kiên trì,
Quyết tâm đã đạt những gì ước mong.
Con xin : nghị lực dốc lòng,
Dẫu đời nghiệt ngã cũng không nề hà.
Sao chân lý ở ngã ba,
Chỉ đường giữa cõi ta bà thoát nguy.
Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *