Thơ Tuần IV Phục Sinh, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Chiên Ta nghe tiếng của Ta,

Khi nghe tiếng lạ chúng đà ngó lơ.

Kẻ gian ắt chẳng bao giờ,

Đi vào cửa chính giữa trưa ban ngày.

Con bao phen trớ trêu thay,

Của đời danh vọng dẫy đầy cuốn theo.

Âm vang dục vọng hướng chiều

Khiến con phiêu lãng như diều đứt dây.

Giúp con giữa cảnh huống này.

Biết nghe tiếng Chúa đêm ngày nhủ khuyên.

                                             Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *