Thơ Tuần IV Mùa Vọng, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Khiêm nhu yên lặng nội tâm,

Kết liên cùng Chúa âm thầm lắng nghe.

Cậy tin Chúa, Chúa chở che,

Con sai hướng, Chúa chẳng hề lìa xa.

Sự đời khốn khó xảy ra,

Tin là ý Chúa nhắc ta sai đường.

Ngài nào giáng họa tai ương,

“Yêu cho đòn vọt” kẻ nương tựa Ngài.

                                                      Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *