Thơ Tuần IV Mùa Chay, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Nặng mang thành kiến biến ra mù.

Bởi lòng kiêu hãnh thiếu khiêm nhu.

Chẳng thấy điều hay nơi người khác.

Phát sinh ghen ghét tích hận thù.

Một loài vi khuẩn từ kiêu hãnh.

Môtôđa bảy tự thiên thu.(7mốitộiđầu).

Coro mười chín từ Vũ Hán.

Biến từ Virus bảy bởi mù.

                              Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *