Thơ Tuần III Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Gắng tâm thanh tẩy mỗi ngày,
Là lau tẩy rửa vết trầy trái tim.
Ví như cần có điều nhìn :
Hãy nhìn tích cực đừng tìm lỗi sai.
Nếu thưc thi được điều này.
Chính là hoán cải từng ngày đời ta.
Tâm hồn ắt sẽ nở hoa,
Bình an sẽ thắng mù lòa ghét ghen.
Hoàn-Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *