Thơ Tuần III Mùa Vọng, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Gioan nghèo khó phong phanh
Như sên như sậy hùng anh rạng ngời.
Phong ba bão táp ở đời,
Sậy nghiêng ngả vẫn đứng nơi hoang tàn.
Không đổ gẫy vẫn bền gan.
Dẫu đường chân lý muôn vàn chông gai.
Bản năng từ Chúa nhân loài,
Gioan chấp nhận miệt mài bước theo.
Thế nên vào một buổi chiều,
Đầu chân lý bị chém theo quyền trần.
Xin cho con biết nhận chân,
Theo đường chân lý bội phần gian nan.
Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *