Thơ Tuần II Mùa Vọng, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Hãy ăn năn tội lỗi mình,
Uốn ngay thẳng lại lối quanh hằng ngày.
Mô cao lấp lũng cho đầy,
Loại trừ gian trá sống ngay công bình.
Sẽ nhìn thấy ánh bình minh.
Chính Ngài là đấng cứu tinh giáng trần.
Xuống đời cứu chuộc chúng sinh.
Nhận ơn điều kiện thực tình hồi tâm.
Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *