Thơ Tuần II Mùa Chay Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Chúa biến hình tỏa sáng lung linh.
Điều tiên báo Ngài bị tử hình.
Muốn vinh quang phải qua đau khổ.
Sau cuộc hành hình Chúa phục sinh.
Các môn đệ gian nan leo núi.
Được ngất ngây trong cảnh huyền linh
Theo Ta hãy kiên trì vững bước.
Hy sinh vác Thánh Giá đời mình.
Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *