Thơ Tuần I Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Quá yêu nhân thế tội tình,
Ngài vô tội giáng hạ mình cứu nhân.
Giữ tuân luật lệ thế trần,
Để Gio An rửa theo phần luật ghi.
Xin cho con biết kiên trì,
Tuân hành Thánh ý thực thi sớm chiều.
Chúa là Chúa của tình yêu.
Tình yêu hóa giải mọi điều kiếp nhân.
Hoàn vũ.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *