Thơ Tuần I Mùa Vọng Năm B – Thơ Hoàn Vũ

Hãy tỉnh thức.

Chủ nhà có việc đi xa,

Trao cho đầy tớ việc nhà lo toan.

Người nào việc nấy chu toàn,

Nhắc người giữ cửa phải am tường là:

Hãy luôn tỉnh thức nhận ra.

Kẻ gian rình rập quanh ta hằng ngày.

“Đánh tráo khái niệm” điều này:

Điểm hay tích cực chúng bày trương ra.

Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ là:

Nói hay làm dối khó mà nuốt vô.

Duy Vật Biện Chứng mưu đồ,

Tin nghe quỷ sẽ nhập vô tâm hồn.

Thiết cần tỉnh thức khéo khôn,

Phúc thay chủ đến thấy còn siêng năng.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *