Thơ Tuần Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C 2022

Lc 21,5-19.

Mấy người to nhỏ trầm trồ,

Đền thờ lộng lẫy trổi to huy hoàng.

Xây toàn đá quý khang trang.

Bằng tiền vật liệu tặng dâng thế này.

Chúa rằng sẽ có một ngày,

Lớp lang đá quý xây đây đổ nhào.

Không hòn nào dưới hòn nào,

Nhưng không bị hủy, tại sao thưa Thầy ?

Bao giờ sự cố nơi đây,

Dấu nào báo trước họa này xẩy ra.

Điều Thầy muốn nói rằng là :

Coi chừng kẻo bị người ta dối lừa.

Mệnh danh Thầy đến xưng thưa,

Chính ta đang đến và giờ cận đây.

Chớ tin theo lưỡi miệng này,

Khi nghe loạn lạc đó đây chớ sờn.

Sự này tựa những đám cơn,

Báo mưa sắp tới nước nguồn đến sau.

Hiểu : đời chưa hết ngay đâu.

Người còn nói tiếp thêm bao dấu rằng :

Dân này tính khí hung hăng,

Nổi lên chống lại xã làng bên kia.

Gây bao tang tóc chia lìa.

Nước này chống với nước kia bạo tàn.

Sóng thần động đất tan hoang,

Mọi nơi đói khát kinh hoàng xảy ra.

Bao điều cực lạ xót xa,

Bầu trời trái đất rất là thê lương.

Trước bao sự kiện khác thường,

Đời tra tay bắt tai ương cận kề.

Bao điều nghiệt ngã ê chề,

Cung tra ức hiếp nhiêu khê đọa đầy.

Trước bao sự kiện thế này,

Người ta đàn áp tra tay bắt tù.

Nộp trao nhốt ở biệt khu,

Trước vua,quan chức cáo vu vì Thầy.

Các con có dịp ở đây,

Là nhân chứng sống đời này vì Ta.

Lòng luôn hãy nhớ rằng là :

Chớ lo trước lúc cung tra nói gì .

Thầy ban miệng lưỡi trí suy,

Khôn ngoan sáng suốt ngay khi ở đời.

Kẻ thù không thể dùng lời,

Cáo gian bắt bẻ khơi khơi vô hồn.

Cả ngay cha mẹ bà con,

Anh em bạn hữu cũng còn nộp trao.

Thậm chí bị giết đớn đau,

Mọi người ghét bởi truyền rao danh Thầy.

Dẫu dù sợi tóc nhỏ này,

Trên đầu rớt xuống chẳng tầy mất hư.

Hãy luôn bền đỗ nhân từ,

Các con giữ được phạm trù tâm linh.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *