Thơ Tuần Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C 2022

 Lc 20,27-38.

Mấy người Sa-đốc đến gần,

Họ không tin sống lại phần đời sau.

Gặp Người chất vấn đôi câu:

Thưa Thầy theo luật hàng đầu Môi-sê.

Nếu người anh cưới vợ về,

Không may chết để hiền thê một mình.

Mà không con kiếp nhân sinh,

Sáu em trai tiếp thuận tình chị dâu.

Như anh trai tựa lúc đầu,

Cưới nàng cũng chết âu sầu héo hon.

Cuối cùng nàng cũng chết luôn,

Nhà không có được mụn con nối giòng.

Đời sau trong kiếp đợi mong,

Vậy khi sống lại thì chồng ai đây?

Chúa rằng con cái đời nay,

Lấy chồng gả vợ việc này đời sau.

Xét ai đáp đúng yêu cầu,

Đáng phần tham dự tất âu sẽ dành.

Khi phục hồi kiếp nhân sanh,

Không còn cưới hỏi,hiền lành sống chung.

Sẽ không chết nữa vì chưng,

Như Thiên Thần Chúa hát mừng ngợi khen.

Là con sự sáng vô biên,

Được cho sống lại trọn niềm sạch trong.

Phục sinh cũng đã được ông,

Môi-sê đã chép ở trong đoạn về :

Bụi gai trong sách Môi-sê :

Lửa thiêu gai vẫn chẳng hề thành than.

Ông xưng tụng Chúa Abraham,

Chúa Isaac nhân phàm thuở xưa .

Cũng như Gia-cóp tôn thờ,

Ngài hằng là Chúa xưa giờ mãi sau.

Ngài là Chúa tự ban đầu,

Không là Chúa của kẻ nào chết đi.

Mà là Chúa của hiện thì,

Của người đang sống ngay khi đời này.

Thời xưa kể cả thời nay,

Mọi người vì Chúa kíp chầy chẳng xa.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *