Thơ Tuần Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm A 2023

Mt 25,1-13.

      Dụ ngôn khác Chúa dùng lời,

Nước Trời cũng ví tựa mười nữ trinh.

      Bạn bè chí thiết thân tình,

Đèn dầu đi đón bạn mình kết hôn.

      Đời luôn có dại có khôn,

Người khôn tính toán già non từ đầu.

      Đem đèn theo cũng đem dầu,

Phòng khi chàng rể cách nao chậm về.

      Năm cô dại lại chẳng hề,

Nghĩ suy tính toán lề mề ra đi.

      Đem đèn đi chẳng liệu gì,

Không đem dầu phụ, đèn thì thắp lâu.

      Quá thời gian đã hết dầu,

Đêm đen đèn vẫn nhu cầu sáng soi.

      Các cô thiếp ngủ đứng ngồi,

Nửa đêm có báo rằng thời: “ thức đi”.

      Mọi người thức dậy tức thì,

Thắp lâu đèn tắt bởi vì dầu khô.

      Thế nên đã có ít cô,

Đèn mình tắt ngấm bây giờ sao đây.

      Các cô dại nói thế này :

“Em xin các chị cho vay chút dầu.”

      Cô khôn ngoan trả lời mau :

“Sợ rằng không đủ nhu cầu chúng em.

      Chia ra thiếu lại hụt thêm,

Ra hàng mua lấy chúng em đợi chờ”.

      Trong khi các chị đi mua,

Thì chàng rể tới tin vừa loan ra.

      Năm cô đèn sáng thế là,

Đi theo chàng rể hoan ca tiến vào.

      Khách trong tiệc cưới đón chào,

Cửa liền đóng lại ồn ào rất đông,

      Các cô về gõ cửa mong,

Ở ngoài gọi vọng vào trong: “Thưa Ngài.

      Chúng tôi đã có dầu đầy,

Xin thương mở cửa vui vầy cuộc vui”.

      Bên trong nói vọng ra lời :

“Tôi không hay biết các người là ai”

      Vậy anh em nhớ điều này :

Hãy luôn canh thức chẳng hay khi nào.

      Sự gì xảy đến ra sao,

Không hề báo trước cách nao,ngày giờ.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *