Thơ Tuần Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm A 2023

Mt 21,33-43.45-46,

      Dụ ngôn khác Chúa đã dùng :

“Chủ nhân kia đã cố công lập thành.

      Một vườn nho để kinh doanh,

Ông rào giậu,ở chung quanh, khoét bồn.

      Ép nho, dựng tháp canh luôn,

Cho người canh tác,bởi còn phải đi.

      Xa nhà khoảng một thời kỳ,

Gần thời thu hoạch ông thì về ngay.

      Đến mùa gặt hái ông sai,

Gia nhân ông đến triển khai vụ mùa.

      Tá điền vừa gặp nào ngờ,

Bắt nhân viên chủ dở trò hành hung.

      Đánh rồi ném đá điên khùng,

Người này người nọ sau cùng giết đi.

      Sai nhiều đầy tớ cùng kỳ,

Đông hơn trước bọn chúng thì xử ngay.

      Sau cùng ông nghĩ kế hay,

Sai con đến ắt bọn này nể nang.

      Tá điền chúng rất hung tàn,

Thấy người con đến sẵn sàng bảo nhau.

      Đứa con thừa tự nào nào,

Hè nhau chúng đã nhào vào giết luôn

      Gia tài đoạt lấy rồi chuồn,

Tư duy gian ác khởi nguồn thực thi.

      Cùng nhau bắt cậu đoạn thì,

Quăng ra ngoài cách cực kỳ bất nhân.

      Sau cùng giết chết dã man,

Vậy tôi xin hỏi những màn tiếp sau.

      Chủ ông đến sẽ thế nào?”

Lại lần nữa họ nhao nhao nói liền.

      “Tru di tam tộc bọn điên

Vườn nho ấy để tá điền khác thuê.

      Đến mùa hoa lợi thu về,

Tá điền và chủ sớt chia công bằng”.

      Chúa Giê-su bảo họ rằng :

“Các ông chưa hiểu tính năng câu này.

      Ở trong Kinh Thánh xưa rầy,

“Tảng đá mà người thợ xây loại trừ.

      Cuối cùng lại được xem như,

Thành viên đá góc tường từ khởi nguyên”.

      Công trình Chúa đã tạo nên,

Vô cùng kỳ diệu trước viền mắt ta..

      Thế nên tôi nói rằng là :

Nước Thiên Chúa sẽ rời xa các người.

      Mà đem ban lại cho nơi,

Làm cho Nước ấy sinh lời bội nhân.

      Nói gió chạnh đám mây vần,

Pha-ri-sêu,Thượng tế dần nhận ra.

      Nói về mình nên thế là,

Họ tìm cách bắt nhưng mà lại lo.

      Đám đông dân sẽ la,hò,

Sao ngôn sứ, kiếm lý do bắt Ngài?.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *