THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021

Gioan nói với Chúa rằng:

Có người đã lấy quyền năng danh Thầy.

Mà trừ quỷ ở đó đây,

Chúng con ngăn cản việc này diễn ra.

Họ thì không thuộc nhóm ta.

Đừng ngăn cản họ,Chúa đà nói ngay .

Không ai lạm dụng danh Thầy,

Rồi ngay sau đó lại quay điên khùng.

Ra đi nói xấu lung tung,

Vậy thì nhận thức lẽ chung rằng là :

Ai không chống lại chúng ta,

Tức là ủng hộ quả là không sai.

Đem ly nước lã cho ai,

Lẽ vì người ấy thuộc Ngài Ki Tô.

Tuy không đáng cũng chẳng ngờ.

Ắt không mất phúc đợi chờ thưởng công.

Kẻ bé mọn giữa đám đông,

Bị ai làm cớ khiến lòng mất tin.

Phải sa ngã chối nhận nhìn,

Thà dùng cối đá nhấn chìm đáy sông.

Còn hơn để giữa cộng đồng,

Khi tay làm cớ khiến lòng ngã sa.

Chẳng thà chặt bỏ quẳng xa,

Cụt mà vào hưởng nước Cha trên Trời.

Hơn hai tay phải đời đời,

Hỏa thiêu trong ngục chẳng ngơi lụi tàn.

Nếu chân đi hướng trái ngang ,

Chặt đi thà cụt hiên ngang lết vào.

Hơn đôi chân đẹp thanh tao,

Ném vào trong chốn hỏa hào trầm luân.

Mắt nhìn tư tưởng lạc thần,

Thiếu điều ngay chính chớ ngần móc đi.

Chẳng thà chột mắt xá chi,

Vào quê phúc thật ai thì sướng hơn.

Nơi mà giòi bọ phát nguồn,

Lứa không hề tắt giòi luôn nối dòng.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *