Thơ Tuần Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm A 2023

Mt 18,21-35

      Khi Ông môn đệ Phê-rô,

Đến thưa hỏi Chúa Giê-su : “ Lạy Thầy.

      Anh em mà cứ trây trây,

Nhiều lần xúc phạm hằng ngày đến con.

      Bao lần con phải vuông tròn,

Thứ tha cho họ để còn tình thân.

      Có tha thứ đến bảy lần,

Hay nhiều hơn nữa thiết cần bao nhiêu”?

      “Bảy lần chưa phải là nhiều,

Bảy mươi lần bảy theo chiều bình phương”

      Chuyện đời cũng khá bình thường,

Thầy dùng ví dụ nêu gương giảng lời.

     “ Nước Trời ví tựa chuyện đời :

Vua kia tính sổ đòi người nợ ông.

      Khi nhà vua mới khởi công,

Người ta dẫn đến một ông nợ ngài.

      Vàng mười ngàn nén, nợ này,

Y không thể trả ,lệnh này ban ra :

      Lệnh y bán cửa bán nhà,

Cùng là tài sản cả và vợ con.

      Tên đầy tớ đến van lơn:

Sấp mình bái lạy khẩn ơn rộng lòng .

      Xin khoan dãn lại Thưa ông,

Tôi lo cật lực làm mong trả dần.

      Đầy lòng trắc ẩn, chủ nhân,

Chạnh lòng thương cảm chẳng ngần, thứ tha.

      Từ trong nhà mới bước ra,

Gặp người bạn hiện đang là nợ anh.

      Một người nghèo khó hiền lành,

Hiện đang mắc nợ của anh khoản tiền.

      Một trăm quan.Túm áo liền,

Tra tay bóp cổ phát điên miệng gào.

      Khôn hồn hãy trả cho tao,

Bấy giờ người bạn nghẹn ngào van xin.

      Xin anh thương cảm đoái nhìn,

Cho tôi hoãn lại hứa xin trả dần.

      Y không chịu, quá bất nhân.

Tống anh vào ngục bắt dần trả xong.

      Bạn bè thấy quá đau lòng,

Đi trình ông chủ nôi dung chuyện này.

      Chủ ông đòi hắn đến ngay,

Nổi cơn thịnh nộ : “Tên đầy tớ kia.

      Sao ngươi ác độc vậy kìa,

Thương ngươi vất vả sớm khuya nhọc nhằn.

      Ta tha hết nợ bản thân,

Vì ngươi cũng đã ân cần van ta.

      Phần ngươi ngươi cũng phải là :

Sao không thương cảm như ta lẽ gì ?

      Nổi cơn thịnh nộ đoạn thì,

Trao y cho lính đem đi đánh đòn.

      Bởi y ích kỷ khéo khôn,

Bắt y trả hết nợ còn nợ ông.

      Trên Trời cũng chẳng bất công,

Thế nên cũng sẽ đồng lòng thông minh.

      Cũng lo đối xử công bình,

Với anh em thế , nếu mình không tha.

      Hết lòng thương kẻ gần xa,

Đầy lòng trắc ẩn bởi là anh em.

      Bao lời chân lý dịu êm,

Chúa Giê-su dậy êm đềm vừa xong.

      Rời Ga-li-lê thiết tha lòng,

Đến Giu-đê phía kia sông Gio-đần.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *