THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Lc 14,25-33.

Đi theo nhiều đám thật đông,

Chúa quay lại nói đừng hòng theo Ta.

Nếu không từ bỏ mẹ cha,

Vợ con anh chị em và người thân.

Cả luôn đời sống thế trần,

Không là môn đệ chung phần với ta.

Hằng ngày thập giá trưng ra,

Mà không cố vác ắt là bất danh.

Chẳng ai có thể hoàn thành,

Xây nhà dựng tháp không dành thời gian.

Bao nhiêu tính toán luận bàn,

Tốn hao cần thiết lo toan dự trù.

Đụng đâu làm đó xem như,

Đặt xong móng hụt vốn bù phần sau.

Bao người xem thấy lắc đầu,

Buông lời chế diễu ngụ hầu mỉa mai.

Chưa buôn thì vốn còn dài,

Buôn đôi chuyến vốn theo ai mất rồi.

Hoặc vua nào ở cõi đời,

Sắp đi xung trận trong thời chiến tranh.

Biết ta biết địch liệu hành,

Dự trù quân số địa danh tứ bề.

Bằng không chỉ mới khi nghe,

Đối phương đông đảo chẳng hề bao dung.

Xét mình yếu phải liệu chừng

Chưa giao chiến phải bất ưng cầu hòa.

Cũng cùng thể ấy luận ra :

Theo không dứt bỏ hiểu là chưa theo.

Chỉ theo một nửa là điều,

Thì không xứng đáng theo chiều hướng ta.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *