Thơ Tuần Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm A 2023

Mt 18,15-20.

      Nói cùng môn đệ thế này :

“Nếu anh em lỡ không may lỗi lầm .

      Với tình yêu sẵn trong tâm,

Muốn đi sửa lỗi phải làm sao đây?

      Cách làm tế nhị thế này,

Mình mình với họ thật ngay trong phòng.

      Nhún nhường nhỏ nhẹ thật lòng,

Tinh thần hòa giải ước mong thuận hòa.

      Lựa lời lý lẽ nêu ra,

Điều gây tự ái tránh xa chớ làm.

      Sau khi khuyên nhủ thật tâm,

Nếu nghe anh sửa lỗi lầm thì đây :

      Có thêm người bạn đời này,

Nhược bằng không nhận lỗi hay cứng lòng.

      Chớ đừng nản chí tiếc công,

Đem vài người nữa hợp lòng nhủ khuyên.

      Hầu công việc đươc phân trần,

Mời thêm góp ý bạn thân vài người.

      Để rồi căn cứ vào lời,

Của vài bạn nữa giữa đời chứng nhân.

      Nếu còn cứng cỏi bất cần,

Không nghe không nhận biết phần lỗi sai.

       Giờ theo phương thức thế này,

Đi trình Hội Thánh giãi bày lý do.

      Vẫn không nao núng hững hờ,

Kể như người ngoại mé bờ tín nhân.

      Hay người thu thuế thành phần,

Này Thầy bảo thật, thế trần mỗi khi.

      Anh em cầm buộc điều gì,

Trên Trời cũng sẽ thực thi buộc cầm.

      Các con cởi mở kiếp nhân,

Trên Trời cũng sẽ đồng phần thực thi

      Dưới trần bất cứ điều chi,

Từ hai người hợp xin thì sẽ cho.

      Lòng Cha thương xót vô bờ.

Trên Trời Cha chẳng làm ngơ bao giờ.

      Cứ xin sẽ được ban cho,

Từ hai người họp phượng thờ khẩn xin.

      Nhân danh Thầy sẽ đoái nhìn,

Thầy ngay giữa họ,hãy tin điều này”.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *