THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Nhằm ngày Sabbat Chúa vào,

Nhà người thủ lãnh truyền rao tâm tình.

Là người biệt phái , thình lình,

Được mời dùng bữa, họ sinh nghi ngờ.

Họ dò xét Chúa từng giờ,

Tìm phương bắt bẻ mọi sơ hở nào.

Chúa nhìn cảnh họ ra sao,

Kẻ tìm chỗ nhất ngồi vào thảnh thơi,

Thế nên Chúa đã ngỏ lời,

Dụ ngôn ám chỉ khơi khơi mà rằng :

Có ai mời đến nhà hàng,

Ăn mừng tiệc cưới hạng sang ở đời.

Họ hàng vai vế từng người,

Đã lo sắp xếp chỗ ngồi xứng danh.

Kẻ khiêm nhu tính hiền lành,

Tìm nơi cuối chót vô danh đương thời.

Đừng tìm chỗ nhất vào ngồi,

Lỡ mà chỗ ấy của người trọng hơn.

Người nhà đến nói : Làm ơn,

Xin nhường chỗ bởi chủ con xếp rồi.

Cho người vai vế vào ngồi,

Cảnh này khiến bạn tơi bời nát tan.

Xuống ngồi chỗ chót cuối bàn,

Đớn đau xấu hổ tâm can khôn lường.

Được mời hãy chọn chỗ thường,

Để khi được chủ triển dương kính mời.

Lên ngồi vào chỗ chúng tôi,

Đã trân trọng xếp mời người trâm anh,

Mời lên trên chỗ đã dành,

Bấy giờ bạn sẽ được danh dự nhiều.

Nhắc mình lên bởi tự kiêu,

Bị đời hạ xuống, ngược chiều khiêm nhu.

Bao dung hiền hậu nhân từ,

Đời nâng lên trọng xem như Thánh hiền.

Nói cùng gia chủ kế bên :

Khi ông dọn bữa xét xem,đồng thời .

Bữa trưa hay tối để mời,

Bạn bè thân hữu hay người anh em.

Láng giềng,giầu có nghiệm xem,

Công bằng sòng phẳng họ đem thực hành

Đất đi chì lại hoàn thành,

Bao nhiêu công sức uy danh đáp rồi .

Nhưng khi làm tiệc hãy mời,

Những người nghèo khó hoặc người mù đui.

Hay người què quặt đương thời,

Ông thời có phúc bởi người khó khăn.

Chẳng gì đáp dẫu một lần,

Nhưng ông được trả bội phần đời sau.

Khi người công chính khó nghèo,

Kêu mời sống lại đem theo nghĩa tình.

Trả công ông chốn Thiên đình,

Cho người sống kiếp nhân sinh hiền hòa.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *