Thơ Tuần Chúa Nhật XXII Thường Niên năm A 2023

Mt 16, 21-27

      Từ khi môn đệ Phê-rô,

Tuyên xưng là: “ Đấng Ki-tô hiện hình.

      Ngài là con Chúa chí linh,

Ngài hằng hữu chốn Thiên đình trường sinh.”

      Từ đây tỏ rõ tâm tình,

Cho môn đệ biết quy trình thực thi.

      Khởi đầu Chúa phải ra đi,

Lên Giê-ru-sa-lem chịu cực kỳ gian nan.

      Khổ đau thậm chí dã man,

Do kỳ mục,Thượng tế quan trong triều.

      Cùng kinh sư thật cheo leo.

Gây ra bối cảnh hiểm nghèo thê lương.

      Cuối cùng bị giết thảm thương,

Trên đồi cảnh huống xót thương khốn cùng

      Sau ba ngày thật bất ưng,

Đột nhiên trỗi dậy nỗi mừng khôn nguôi.

      Ông Phê-rô đến kéo Người,

Ra nơi khác đoạn dùng lời trách than.

      “Xin Thiên Chúa khứng thương ban,

Cho Thầy thoát cành gian nan cực hình.

      Đừng cho cảnh tượng hãi kinh,

Xảy ra nặng nỗi điêu linh khôn lường,

      Diễn ra tại giữa cõi dương”,

Người quay lại dẫu đoạn đường gian nan.

      Quở Phê-rô, “Hỡi Sa-tan,

Tưởng suy anh quá nghèo nàn hiểu chi.

      Lối mà anh nghĩ anh suy,

Không từ Thiên Chúa, tư duy loài người”

      Chúa Giê-su lại cất lời:

Nói cùng môn đệ “:Ai thời muốn đi,

      Theo ta thì hãy thực thi,

Bỏ mình vác thập giá thì theo Ta”.

      Đồng thời nêu luận lý là :

“Ai lo cứu mạng ắt là mất thôi.

      Kẻ liều mất mạng vì Tôi,

Sẽ tìm được sống đời đời mai sau.

      Ở đời được mọi nhu cầu,

Thiệt thòi mất sống dài lâu ích gì”.

      Hoặc người ta sẽ lấy chi ,

Hầu mong đổi mạng một khi hết thời.

      Con Người sẽ đến một nơi,

Trong vinh quang của Cha Người quyền năng.

      Cùng Thiên sứ chốn vĩnh hằng,

Bấy giờ Ngài sẽ công bằng đếm đong.

      Thưởng hay phạt xét từng lòng,

Để rồi đáp trả xứng công họ làm”.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *