THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Lc 13,22-30.

Trên đường đi đến Salem (Gierusalem),

Rảo qua làng mạc,nội, ven thị thành.

Vừa đi vừa giảng tin lành,

Có người thiển nghĩ chân thành ý nêu:

Phải chăng một số không nhiều,

Được ơn cứu độ như điều Thầy khuyên.

Vừa nghe Người trả lời liền,

Hãy tìm cửa hẹp gắng chen mà vào.

Rồi Người nói tiếp tại sao:

Nhiều người muốn chẳng thể vào được đâu.

Chủ vào chốt lại phía sau,

Dẫu dù tha thiết khát khao thỉnh cầu.

Chúng tôi đợi đã rất lâu,

Xin Ngài mở cửa Chủ trao lại lời.

Ta đâu có biết các ngươi,

Từ đâu đến đoạn họ khơi lại rằng:

Chúng tôi đã uống cùng ăn,

Với Ngài Ngài đã dậy răn tỏ tường.

Xin Ngài độ lượng xót thương,

Từ trong lời đáp rõ ràng như sau:

Ta nào biết đến từ đâu,

Các ngươi tới? xứ sở nao bây giờ?

Hỡi người gian ác mưu mô,

Hãy đem theo mọi ý đồ điêu ngoa.

Cút đi cho khuất mắt Ta,

Các ngươi sẽ thấy gồm là: tiên tri.

Isaac,Giacop cùng thì,

Abraham trong đó,ngươi thì loại ra.

Vào nơi khóc lóc rên la,

Oán than chua chát cùng là nghiến răng.

Và người ta sẽ từng hàng,

Đông Tây Nam Bắc sẵn sàng vô tư.

Vào trong tiệc cưới từ từ,

Tưng bừng hoan hỷ hằng chờ đợi mong.

Lãnh phần từ Đấng chí công,

Tiến vào dự tiệc ở trong nước Trời.

Điều này minh chứng cho thời,

Gắng công vào cứa hẹp nơi dương trần.

Đường thênh thang ở kiếp nhân,

Kẻ theo mưu kế trọn phần muốn hơn.

Thế nên kẻ chót ngược nguồn,

Trở thành trước hết bởi luôn chân thành

Kẻ trên hết được điểm danh,

Trở thành chót Đấng nhân lành chí công

Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *