Thơ Tuần Chúa Nhật XXI Thường Niên năm A 2023

Mt 16,13-20.

      Tới Xê-da-rê Phi-líp-phê,

Người đề cập đến vấn đề như sau:

      “Người ta nhận định thế nào,

Về Con Người”Chúa nghe câu luận bàn.

      Kẻ thì bảo: “ một Gio-an,

Tiền hô tẩy giả lo toan mở đường.”

      Chín người mười ý tứ phương,

Trong khi người khác lại mường tượng ra.

      Kẻ thì bảo “ Ông E-li-a”

Nhưng người khác lại nói là: “ Giê-rê-mi-a.

      Hay tiên tri khác đó mà”

“Phần các con Chúa hỏi là nghĩ sao”?

      Phê-rô hăng hái chẳng nao,

Nói ngay không chút xuyến xao rằng là:

    “  Ki-tô con Đức Chúa Cha,

Đấng hằng sống”.Đoạn Ngài đà nói ngay:

     “ Si-mon con Gio-na này,

 Chẳng hề bởi xác thân hay máu đào.

      Con nay thật phúc biết bao,

Được Cha mặc khải ơn trao từ Người.

      Cha ta đấng ngự trên Trời.

Vậy Thầy đặt lại tên đời cho con.

      Con là đá tức : Si-mon,

Trên viên đá tính sắt son kiên cường.

      Thầy xây Hội Thánh cõi dương,

Dẫu rằng hỏa ngục quỷ vương sức hùng.

      Cũng không thắng nổi vì chưng,

Có Thầy che chở tứ phương hằng ngày.

      Nước Trời chìa khóa trao tay,

Sự gì ở thế gian này trao ơn.

      Buộc hay tháo gỡ do con.

Trên Trời cũng sẽ sắt son thuận chiều.”

      Bấy giờ Người nhắn nhủ điều,

Cho môn đệ; “ chớ chạy theo thói đời.

      Loan truyền cho bất cứ ai,

Ngài là con Chúa muôn loài Ki-tô.” .

      Kể từ đó Chúa Giê-su,

Bắt đầu tỏ lộ để cho tông đồ.

     Việc Người hiện tại lắng lo.

Đi Giê-ru-sa-lem chịu cơ hồ khổ đau.

      Bởi kỳ lão,cấp hàng đầu,

Kinh sư luật sĩ cấp cao thượng tầng.

      Vu oan cáo vạ khâng khăng,

Mong sao giết chết điều hằng ước mong.

      Cuối cùng bị giết não lòng.

Sau ba ngày chết ở trong mộ phần.

      Phục sinh trỗi dậy đích thân,

Xếp khăn vải niệm từng phần riêng ra.

      Phê-rô lần nữa lại là,

Người nhanh nhẻo kéo Thầy ra can rằng.

     “ Lạy Thầy xin Chúa quyền năng,

Giúp Thầy thoát khỏi lưới hằng bủa vây.

      Thầy đâu phải chịu cảnh này”

Nhưng Người quay lại nói ngay rằng là:

      Hỡi Sa-tan hãy lui ra,

Đằng sau Thầy. quả đã là gây nên.

      Làm Thầy vấp phạm, căn nguyên,

Bởi không hiểu biết mới nên sự tình

      Những gì về Chúa huyền linh,

Mà là chỉ biết sự tình thế nhân.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *