Thơ Tuần Chúa Nhật XX Thường Niên năm A 2023

Mt 15,21-28,

      Chúa Giê-su đã lui về,

Ty-ro địa hạt cận kề Si-đon.

      Gặp bà góa có người con,

Quê Ca-na-an đến kêu van cùng Ngài.

     “ Lạy con vua Đa-vít trần ai,

Xin thương nghe tiếng van nài của tôi.

      Đứa con gái tôi hiện thời,

Bị loài quỷ ám Ngài ơi ! thương tình.

      Vô vàn khổ cực,hãi kinh”.

Chúa không lời đáp làm thinh lạnh lùng.

      Các môn đệ đã cùng chung,

Đến gần và nói tưởng chừng nài van:

      “Xin Thầy thương cảnh gian nan,

Để bà về kẻo cứ than vãn hoài”.

      Trả lời chậm rãi khoan thai:

“Cha sai Thầy xuống trần ai bởi vì.

      Chỉ trong bối cảnh phạm vi,

Bày chiên lạc tộc hiện thì Is-ra-en”.

     “ Lạy Ngài” bà vẫn nài thêm,

Xin Ngài thương xót nỗi niềm giúp cho”.

      Trả lời dáng vẻ bâng quơ,

“Không nên lấy bánh sẵn chờ phát phân.

      Cho con cái chốn gian trần,

Vất cho loài chó.”Chẳng ngần bà thưa:

      “Lạy Ngài theo lẽ xưa giờ,

Chó con cũng được mảnh thừa,từ trên.

      Vụn trên bàn gạt xuống nền”.

Bấy giờ Chúa đã nói lên : “Này bà.

      Nhờ lòng tin mạnh,thiết tha,

Muốn sao được vậy”.Bà ra về liền.

      Và ngay khi đó đột nhiên,

Con bà thoát nỗi oan khiên ám tà.

    Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *