THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

 Lc 12,13-21.

Một người trong giữa đám đông,

Tự nhiên tự tại khi không ngỏ lời:

Xin Thầy bảo với anh tôi,

Chia phần gia sản của thời mẹ cha.

Để cho con cái trong nhà,

Chúa liền nói lại rằng là : anh kia.

Đâu ai phong tước,mão hia,

Ta là quan án xét chia gia tài.

Tiếp theo Người đã nói ngay:

Tránh xa thói tật đời này tham lam.

Bởi vì đừng có tưởng lầm,

Của đời bảo đảm mức tầm bền lâu.

Người nêu ví dụ mào đầu:

Điển hình hàm ý với câu chuyện rằng:

Một người phú hộ giầu sang,

Hoa mầu lợi tức của tăng hằng ngày.

Tôi giờ liệu tính sao đây,

Kho đâu tích trữ của đầy tràn lan.

Nghĩ suy tính kế tự bàn,

Phá đi kho nhỏ xây toàn kho to.

Lớn hơn mới chứa đủ bồ,

Hoa mầu lương thực phơi khô để dành.

Nhủ hồn mình kiếp nhân sanh,

Mi đầy của cải an lành nghỉ ngơi.

Uống ăn thỏa thích vui chơi,

Nhưng Thiên Chúa đã nhủ lời như sau:

Hỡi thân to lại nhỏ đầu,

Đêm nay ngừng thở,tính sao bây giờ.

Sự đời đã đạt ước mơ,

Của ngươi tích trữ bây giờ cho ai.

Kẻ không lo tới ngày mai,

Đời như gió thoảng mây bay qua đồng.

Giã tràng xe cát biển đông.

Nhọc lòng mà chẳng nên nông nỗi gì.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *