THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Chúa vào cầu nguyện nơi kia,

Ngất ngây thanh thoát trí lìa xác thân.

Một môn đệ thấy ân cần:

Lạy Thầy xin dậy con phần nguyện xin.

Như Gio an dậy vững tin,

Mắt cùng tâm trí ngước nhìn Trời cao.

Nói: khi khởi sự nguyện cầu,

Kính tôn khẩn khoản cúi đầu: Lạy Cha.

Ngài hằng trên chốn Thiên Tòa,

Chúng con khẩn nguyện danh Cha rạng ngời.

Nước Cha hiển trị nơi nơi,

Ý Cha thể hiện đất trời cùng chung

Trên Trời Cha rất bao dung,

Xin ban lương thực đủ dùng hôm nay.

Xin tha thứ tội hằng ngày,

Như con tha kẻ thường hay lỗi lầm.

Giúp con bền chí kiên tâm,

Tránh xa cám dỗ âm thầm hiểm nguy.

Trên đường sự thật kiên trì,

Khỏi bao sự dữ bước đi vững vàng.

Dụ ngôn Chúa dụng bảo rằng:

Đêm khuya thanh vắng không trăng có người.

Khi người bạn đến ngỏ lời :

Vay ba chiếc bánh bạn ơi thương tình.

Có người bạn bất thình lình,

Lỡ đường ghé lại mà mình hiện nay.

Không gì thiết đãi anh này,

Trong nhà người ấy đáp ngay rằng là:

Xin đừng quấy rối phiền hà,

Các con tôi ngủ cửa nhà cài then.

Tôi không đáp ứng van xin,

Các con hãy nhớ hãy tin rằng là:

Không vì tình nghĩa cận gia,

Phải đành dậy bởi phiền hà đêm khuya.

Đm cho mọi thứ người kia,

Phiền,tình hai lẽ cách chia đôi bề.

Các con ơi ! hãy lấng nghe:

Hãy xin sẽ được chẳng hề uổng công.

Ước tìm tha thiêt trong lòng,

Tất nhiên sẽ gặp.Gõ trông đợi chờ.

Ắt là cửa sẽ mở cho,

Chẳng cha nào lại dại khờ với con.

Con xin bánh lại mất hồn,

Đem cho hòn đá hỏi còn lương tri?

Hoăc xin cá lại chẳng suy,

Đem cho con rắn thay vì cá sao.

Hay xin trái trứng lại trao,

Cho con bọ cạp cách nào suy đây.

Con người gian ác đời này,

Biết cho của tốt điều hay huống gì.

Lòng Cha nhân ái cực kỳ,

Chẳng ban thần khí một khi khẩn cầu.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *