Thơ Tuần Chúa Nhật XVII Thường Niên năm A 2023

Mt 13,44-52 .

Dụ ngôn khác Chúa phán rằng:

“Nước Trời ví tựa kho tàng giấu chôn.

Ở trong ruộng để bảo tồn,

Có người đào được khéo khôn tái vùi.

Quyết tâm tậu thửa ruộng đời.

Gom tiền của cải để rồi đến mua.

Nước Trời còn ví tựa như:

Thương gia tìm ngọc quý từ khắp nơi.

Khi ông tìm được tức thời,

Thu gom tất cả của đời đến mua.

Nước Trời còn ví tựa hồ,

Như người cào chã gom thu cá về.

Cào đầy kéo lưới lên ghe,

Hoặc là lên bãi lựa chia phân loài.

Cá hư xấu dục ra ngoài,

Tốt ngon lựa bán hoặc phơi lưu dùng.

Vào ngày công phán cuối cùng,

Cũng còn gọi thuở cánh chung thế trần.

Xảy ra như thế.Thiên Thần:

Đứng ra tách biệt: ác nhân, người lành.

Kẻ nào lừa đối gian manh,

Cũng như cá xấu hôi tanh loại trừ.

“ Linh hồn vào chốn thiên thu.

Nghiến răng khóc lóc xem như đời đời.

“ Anh em có hiểu những lời,

Như Ta vừa nói về nơi dương trần”.

Họ thưa hiểu . Chúa giải phân:

“Kinh sư nào kiếp thế nhân học nhiều.

Về quê Trời, tính tự kiêu,

Đi sai đường lối nghịch chiều tựa như:

Chủ nhà là đấng nhân từ,

Kho mình cũ mới rút trừ cả hai”.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *