THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Lc 10,38-42.

Chúa vào trong một xóm làng,

Một người phụ nữ tên nàng Mar-tha.

Đón Ngài vào viếng thăm nhà,

Có người em gái tên là Ma -ri-a.

Ngồi bên chân Chúa thiết tha,

Nghe lời Người dậy rất là say mê.

Mar-tha bận rộn bộn bề,

Chị lo cơm nước chẳng hề rảnh tay.

Vừa làm vừa nói : Thưa Thầy,

Thầy coi con chẳng ngơi tay chút nào.

Thầy không lưu ý hay sao ,

Bảo em con hãy chung vào một tay.

Mar-tha con hãy nghe đây,

Con lo bận rộn việc này việc kia.

Việc cần lại để bên rìa,

Ma-ri-a chọn, cách kia cho mình.

Lo tìm đời sống tâm linh,

Không ai lấy được phúc vinh đời đời.

Hoàn-vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *