THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021

Chúa ngồi môn đệ tụ bên,

Thuật cùng Chúa việc đã truyền thực thi.

“Vào nơi thanh vắng nghỉ đi”

Nói cùng môn đệ sau khi tâm tình.

Trong khi dân chúng tình hình,

Tới lui tấp lập phát sinh ồn ào.

Các ông chẳng biết làm sao,

Có giờ ăn uống ở đâu bây giờ.

Xuống thuyền chèo tới mé bờ,

Một nơi hẻo lánh nào ngờ dân hay.

Ùm ùn kéo tới nơi này,

Khắp nơi họ tới nơi đây hồi nào.

Ra ngoài thuyền thấy ồn ào,

Cảm thương Chúa thấy xuyến xao tâm hồn.

Như đàn chiên lạc cô đơn,

Người thương dậy họ tìm nguồn bình an,

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *