THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Lc 10,25-37.

Một người thông luật đứng lên,

Thử Người ông hỏi luật truyền khơi khơi.

Làm gì để sống đời đời,

Chúa Giê-su đã trả lời với ông.

Chắc ông đã thuộc làm lòng,

Luật gì đã chép ghi trong khoản nào ?

Tỏ ra trình độ hiểu cao,

Ông thưa cùng Chúa đi vào đề ngay.

Yêu người mến Chúa tràn đầy,

Hết lòng hết sức với đầy khôn ngoan.

Hết linh hồn trọn tâm can,

Yêu anh em ở thế gian như mình.

Chúa rằng ông thật thông minh,

Hãy làm như vậy cảnh tình đổi thay.

Có ngay sự sống tràn đầy,

Nhưng người đó hỏi lại ngay chữa mình.

Ai là bạn hữu thân tình,

Là anh em kiếp nhân sinh hiện thời.

Chúa Giê-su tả cảnh đời,

Chuyện rằng đã có một người định vô.

Từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô,

Rơi vào tay bọn hung nô cướp ngày.

Đánh nhừ trấn lột trắng tay,

Bỏ đi để mặc người này thảm thương.

Nửa sống nửa chết dọc đường,

Con đường vị tư tế thường đi qua.

Ngó nhìn đôi chút qua loa,

Bỏ đi chẳng hiểu bởi là lẽ chi.

Một ông thượng tế vừa khi,

Cũng đi đến thấy rồi thì thoáng qua.

Nhưng người ngoại Sa-ma-ri-a,

Đi đường đến thấy ông đà cảm thương.

Động lòng trắc ẩn bình thường,

Lại gần băng bó vết thương, xức dầu.

Cùng đem rượu bóp chùi lau,

Nạn nhân nâng để ngồi sau lưng lừa.

Đưa vào quán trọ cậy nhờ,

Tự lo săn sóc.Tờ mờ hôm sau.

Hai quan tiền mở hầu bao,

Đưa cho chủ quán vừa trao nói rằng :

Nhờ ông cố gắng siêng năng,

Chăm lo săn sóc ắt rằng tốn hao.

Thiếu bao nhiêu nữa bù vào,

Khi về tôi sẽ hoàn trao đền bồi.

Theo ông cảnh huống khúc nhôi.

Trong trường hợp ấy ba người vừa nêu .

Ai người thực sự đã yêu,

Thương người bị cướp gặp nhiều gian nan.

Người thông luật chẳng suy bàn,

Nói ngay: Người đứng lo toan việc này.

Tức thì Chúa trả lời ngay :

Hãy đi làm vậy với đầy tình thương.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *