Thơ Tuần Chúa Nhật XIX Thường Niên năm A 2023

Mt 14,22-33.

      Khi dân chúng đã ăn no,

Chúa Giê-su hối tông đồ đi ngay.

      Xuống thuyền vì đã hết ngày,

Sang bờ kia Chúa ở đây liệu hòng.

      Cách nào giải tán đám đông,

Sau khi đã giải quyết xong sự tình.

      Chúa đi lên núi một mình,

Nguyện cấu cùng Chúa chí linh.Đến chiều.

      Nhá nhem quang cảnh tịch liêu

Ngài còn ở đó thuyền chèo ra khơi .

      Đối chiều gió ngược chơi vơi,

Nhấp nhô sóng nước biển đời gian nan.

      Canh tư mờ tối miên man,

Ngài đi trên nước đến gần các ông.

      Thấy hình bóng cả trí lòng,

Hoảng hồn kêu lớn trống không ma kìa.

      Âu lo sợ giữa canh khuya,

Tức thì Chúa đến phía kia mạn thuyền.

     “ Hãy yên tâm”Chúa nói liền,

“Thầy đây đừng sợ đừng phiền âu lo”.

      Lời thưa lại tự Phê-rô

“Nếu là Thầy xin hãy cho, thưa Thầy

      Truyền đi trên nước đến ngay”,

Tức thì Chúa phán thế này: “ đến đi”.

      Phê-rô bước xuống cấp kỳ,

Đi trên mặt nước thực thi đúng lời.

      Thấy mình hụt hẫng chơi vơi,

Sợ lo chìm nghỉm biển đời thẳm sâu.

     “ Lạy Thầy xin cứu con mau”.

Âu lo quá đã khẩn cầu la lên.

      Thì kìa Chúa đứng sát bên,

Giơ tay nắm lấy Ngài liền nói ngay.

     “ Người hèn tin quá thế này,

Sao nghi ngờ thế chẳng hay sự gì”.

      Đột nhiên sóng gió tức thì,

Ắng yên biển lặng ngay khi vào thuyền.

      Trong thuyền ai cũng ngạc nhiên,

Cùng nhau đến lạy uy quyền. “ Kính thưa

      Thầy là Chúa chúng con thờ,

Là con Thiên Chúa xưa giờ yếu tin.”

 Hoàn vũ 

 
 
 
 
 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *