THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Lc 10,1-9 hay 1-12,17-20.

Bảy hai (72) môn đệ chọn thêm,

Từng hai người một Chúa truyền sai đi.

Đến nơi trù liệu thực thi,

Các thành hoặc chốn trước khi lên đường.

Ngài rằng lúa chín vàng uôm,

Thợ thu hoạch thiếu liệu phương cách nào.

Xin cùng chủ ruộng mau mau,

Sai nhiều thợ đến ngõ hầu gặt thu.

Hãy đi như đã dự trù,

Tựa chiên giữa lũ hung như sói rừng.

Đừng mang tiền bạc giắt lưng,

Bao bì,giầy dép,gặp đừng chào ai .

Vào nhà nào hãy chúc ngay,

Bình an ở lại nhà này,một khi,

Có con cái sống vui thì,

Bình an sẽ đến ngay khi chúc mừng.

Bằng không ngược lại vì chưng,

Không người nhận lẽ dửng dưng hững hờ.

Uống ăn những thứ họ cho,

Người làm công sống ắt nhờ trả lương.

Đó là lý lẽ bình thường,

Đừng vào nhà nọ mượng tường nhà kia.

Thành nào đón tiếp chớ lìa,

Ở cùng họ nếu được chia phần dùng.

Thức ăn đồ uống bao dung,

Chữa lành bệnh tật nói cùng người dân.

Nước Thiên Chúa đã đến gần,

Kẻ không đón tiếp chớ ngần nói ngay.

Hãy ra giữa chốn phố này,

Phủi luôn bụi bặm dính đầy  hai chân.

Hỡi đoàn con cái bạn thân,

Thành Sô-đô-ma sẽ được phần khoan dung.

Hơn thành này ở trong vùng,

Bảy hai môn đệ vui mừng hỷ hoan.

Nhân danh Thầy quỷ bầy đàn.

Vâng lời bái phục hoàn toàn chúng con.

Sa -tan tựa lũ sói chồn,

Thấy từ Trời xuống như nguồn chớp loang.

Chính ta đã thấy rõ ràng,

Này ta ban tặng chức năng dụng quyền.

Đạp lên rắn rết cuồng điên,

Dẫu dù bọ cạp khắp miền chẳng sao.

Kẻ thù cũng chẳng thể nào,

Cách chi hãm hại đụng vào bản thân.

Chớ mừng vì thấy các thần,

Phải vâng phục dưới bước chân quyền hành.

Nhưng mừng vui bởi chính danh,

Các con đã được chúc lành tạc ghi.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *