Thơ Tuần Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B 2024

(Mc 6, 1-6)

Chúa ra khỏi đó về quê,

Các môn đệ cũng vâng nghe theo Ngài.

Nhằm ngày Sa-bát tại đây,

Bắt đầu Ngài giảng ở ngay hội đường.

Ngạc nhiên quá đỗi, bình thường,

Rằng: Ông đâu phải người phương khác về.

Khôn ngoan chẳng thể nào chê,

Là sao như thế chẳng hề hiểu chi.

Làm nhiều phép lạ ly kỳ,

Hỏi ai giải thích những gì hiện nay.

Quá ư tuyệt diệu thế này,

Há Ông không phải ở ngay trong vùng.

Con ông thợ mộc đúng không?

Mẹ Ngài cũng hiện sống trong cùng nhà.

Tên bà là Ma-ri-a,

Gia-cô-bê hiện tại là người anh

Em: Gio-xuê, Giu-đa và Si-mon rành rành.

Chị em Ông cũng chung quanh ta mà.

Thành ra họ vấp ngã và

Quen thân thành thử hóa ra xem thường.

Đó là lý lẽ tương đương,

Trọng ngôn sứ ở khác phương xa nhà.

Chúa Giê-su đã nói ra:

“Sứ ngôn có bị rẻ là tại quê.

 

Nơi mình đã sống trở về”

Hoặc là chòm xóm bạn bè người thân.

Thế nên Chúa chẳng một lần,

Làm điều lạ trước nhân dân xóm làng.

Cũng không vì đó khăng khăng,

Chẳng làm chi hết bởi rằng thân quen.

Tình thương căn bản làm nền,

Trong hoàn cảnh ấy không nên phi thường.

Đặt tay chữa bệnh địa phương,

Vài người trong xóm trong phường chung quanh.

Đặt tay trị bệnh chữa lành

Mặc dầu thấy lạ vẫn sanh nghi ngờ.

Không tin lòng vẫn thờ ơ,

Lẽ rằng là thế “Thôi giờ Ta đi.

Qua làng khác, xóm cận kề,

Loan truyền rao giảng coi bề hay hơn.”

Hoàn Vũ

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *