Thơ Tuần Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A 2023

  Mt 11,25-30.

       Chúa Giê-su lớn tiếng rằng :

“Lạy Cha Chúa tể toàn năng uy quyền.”

      “ Đất trời Cha đã dựng nên,

Chúng con chúc tụng ngợi khen muôn đời”

       “Vì Cha đã giấu những người,

Khôn ngoan thông thái giữa nơi dương trần”.

      “ Nước Trời mầu nhiệm vô ngần,

Lại đem măc khải kiếp nhân mọn hèn.”

      “ Điều này tốt đẹp dịu êm,

Ý Cha ban tặng trọn niềm yêu thương.”

      “ Cha tôi từ chốn Thiên đường,

Trao cho tôi hiện náu nương cõi trần.”

      “ Là con đang sống kiếp nhân

 Không ai hiểu biết toàn phần trừ Cha”.

       “Cũng không ai rõ Cha Ta:

Về danh Cha ấy trừ ra con Ngài.”

      “ Nên Ngài mặc khải cho ai,

Là do ơn trọng Ngôi Hai định thành.”

      “ Ai mang gánh nặng chênh vênh,

Đến cùng Ta sẽ chung phần đỡ nâng.”

       “Sẽ cho bồi dưỡng sức tăng,

Nghỉ ngơi bổ sức tài năng vững bền”.

      “ Ách ta là ách êm đềm,

Học cùng tôi tính dịu hiền khiêm nhu.”

      “ Tâm hồn được Chúa cho như :

Nghỉ ngơi dưỡng sức tận từ tâm linh.”

      “ Ách Tôi êm ái an bình,

Gánh tôi nhẹ nhõm trọn tình đỡ nâng.”.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *