THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Lc 9,51-62.

Tới gần thời điểm về Trời,

Quyết ra đi để đến nơi Giêrusalem thành.

Sai người báo trước khởi hành,

Họ đi đến một địa danh tên là:

Một làng thuộc xứ Samaria,

Chuẩn lo mọi sự để ra đón Ngài.

Sự tình một nỗi bi ai,

Họ không đón tiếp bởi Ngài đổi phương.

Lên Giêrusalem hướng khác đường,

Gioan,Giacobe tính bình thường phát sinh.

Hai Ông nổi giận nôi đình,

Trong lòng tức tối thình lình bốc lên.

Theo Thầy,Thầy thấy có nên,

Chúng con khiến lưa từ trên đốt thành.

Quay sang Chúa khiển trách nhanh,

Chẳng hay tà khí ma ranh nào vào,

Xúi làm điều dữ lao đao,

Con Người đến chẳng khi nào thực thi.

Mà Con Người đến chỉ vì,

Cứu nhân độ thế được quy định rồi.

Các Ngài quyết định di dời,

Đến nơi khác chọn lựa thời thực thi.

Đang khi tiếp tục chuyến đi

Các Ông đã nói rằng thì Thầy ơi !.

Quyết theo Thầy đến tới nơi,

Đáp tình Chúa nói những lời như sau :

Con chồn có chỗ hang sâu,

Con chim có tổ ngõ hầu náu thân.

Con Người sống chịu số phần,

Không nhà không cửa chết trần đớn đau.

Chết không có chỗ dựa đầu,

Một người hiện vẫn đi sau theo Thầy.

Ông nêu hoàn cảnh thế này :

Cho tôi lưu lại ít ngày chôn cha.

Nhưng Người đáp lại rằng là :

Để kẻ chết chôn kẻ chết và phần con.

Giữ lòng chung thủy sắt son,

Ra đi rao giảng thượng tôn Nước Trời.

Tiếp theo người khác ngỏ lời,

Cho tôi về giã biệt người thân yêu.

Rồi tôi sẽ đến đi theo,

Trả lời những kẻ kèo nèo như sau:

Cầm cầy còn ngó lại sau,

Thì không xứng đáng được vào Thiên Cung.

Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *