Thơ Tuần Chúa Nhật XII Thường Niên năm A 2023

Mt 10,26-33

Chúa Giê-su phán cùng môn đệ:

“Các con đừng cả nể,sợ ai.

Chẳng gì che giấu lâu dài,

Mà không bị lộ phải sai tỏ tường”.

 

“Ở đời chẳng có gì kín nhiệm.

Mà không lộ giấu diếm được đâu.

Lời Thầy đã nói từ lâu,

Điều gì trong tối hãy rao ngoài đường.”

 

“Nghe xầm xì rỉ tai trong tối,

Lên mái nhà mà nói công khai.

Các con đừng sợ những ai,

Giết thân xác chẳng quản cai được hồn”.

 

“Nhưng các con phải sợ một đấng

Chúa quyền năng chí thẳng công minh.

Ném hồn xác xuống luyện hình,

Ở trong hỏa nguc chẳng tình xót thương”

 

“Hai chim sẻ bán một đồng đó,

Giá trị này đắt đỏ gì đâu.

Vài con trong số biết bao

Rớt sa xuống đất Cha nào không hay”

 

“Đầu các con bao nhiêu sợi tóc,

Cha các con chăm sóc đếm rồi.

Chẳng hề có sợi nào rơi,

Do ngoài Thánh ý Chúa Trời chăm lo”

 

“Vậy các con chớ đừng lo sợ,

Bởi có Cha che chở xác hồn.

Các con giá trị gấp muôn,

Loài chim se sẻ cỏn con rẻ tiền”.

 

“Thánh danh Ta kẻ nào xưng tụng.

Trước người đời quần chúng đám đông.

Thì Ta cũng sẽ đồng lòng,

Tuyên xưng nó trước cộng đồng với Cha”.

 

“Danh Chúa Cha kẻ nào từ chối,

Sợ người đời kết tội vu oan.

Thì ta cũng sẽ hoàn toàn,

Chối từ kẻ ấy trước nhan Cha Thầy.”

        Hoàn vũ

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *