THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021

Ba năm loan báo Tin Mừng,

Nước Trời đến hãy tưng bừng hoan ca.

Nước Trời trần thế khác xa,

Đường chân lý mới chan hòa niềm vui.

Rao lời chân lý bằng  lời,

Những điều trừu tượng sao đời hiểu đây.

Dụ ngôn thực tế hằng ngày,

Chúa dùng để diễn tả ngay sự tình.

Nói về Thiên Quốc triều đình,

Như“ Ngọc quý, hạt cải…” sinh trái nhiều.

Người nghe dễ hiểu tin theo,

Nhận ra Thiên Chúa đấng siêu quyền hành.

 Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *