Thơ Tuần Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A 2023

Ga 14,15-21.

     “ Nếu ai tin tưởng mến Thầy,

Anh em sẽ giữ trọn đầy điều răn”.

      Chúa Giê-su đã ân cần,

Nói cùng môn đệ đích thân miệng Ngài :

     “ Đấng phù trợ khác sẽ sai,

Cha ban ở với nhân loài luôn luôn.”

     “ Đó là Thần Khí khởi nguồn,

Sáng soi chân lý đổ tuôn xuống đời”.

     “ Đấng mà nhân thế muôn nơi,

Không nhìn thấy,biết tại nơi dương trần”.

      “Các con thì đã nhận chân,

Vì Người hiện diện trọn phần ngoài trong”.

     “ Mọi nơi,mọi hướng cộng đồng,

Thầy không thể để toàn tòng mồ côi”

     “ Thầy cùng ở với mọi người.

Chẳng lâu nữa thế nhân thời vắng Ta.”

     “ Riêng anh em dẫu gần xa,

Chúng ta được sống như là thân quen”.

     “ Và ngày đó thật êm đềm,

Thầy trong Cha chí thiết thêm trọn tình.”

      “Anh em bởi đã phát sinh,

Từ Cha , Con lại hy sinh hợp cùng.”     

Cha,Con,Thần Khí hợp chung,

Cứu loài nhân thế trùng phùng hỷ hoan.

      “Ai nghe,trọn giữ giới răn,

Mới là yêu mến thiết thân đời này”.

      “Mà ai yêu mến Thầy đây,

Tất nhiên Cha cũng vui vầy thuận theo

     “ Cha Thầy sẽ thiết tha yêu.

Tỏ ra theo mọi kích chiều mến tin.”

   Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *