THƠ TUẦN CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B

Loan báo Tin Mừng

Những ngày Chúa nhật làm gì?

Yêu người mến Chúa thực thi đôi điều.

Chúa xưa dậy đức thương yêu,                                      

Viếng thăm chữa bệnh… bao điều nêu gương.

Ngài còn đến các hội đường,

Giảng rao cầu nguyện tán dương phượng thờ.

Nghỉ ngơi lại sức hầu cho,

Một tuần lễ tới chăm lo việc đời.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *