Thơ Tuần Chúa Nhật V Thường Niên năm A 2023

Mt 5,13-16.

      Cùng môn đệ Chúa phán rằng :

Các con là muối giúp tăng mặn mà.

      Muối mà bị lạt người ta,

Lấy gì để ướp đậm đà lại đây.

      Chẳng ai xử dụng muối này

Dùng vào chi nữa kíp chầy dục đi.

      Quăng ra ngoài chẳng tiếc gì.

Tương đương ví dụ biểu suy Chúa rằng :

      Các con còn có chức năng,

Nên như đèn tỏa ánh quang rạng ngời.

      Thành xây trên đỉnh núi đồi,

Làm sao che giấu dưới trời trong quang.

      Chẳng ai mà lại sẵn sàng,

Đốt đèn lại giấu trong hang(hay)đáy thùng.

      Đặt trên cao chiếu khắp vùng,

Hầu cho ai cũng hưởng chung ánh đèn.

      Gương lành sự sáng nêu lên,

Các con làm cũng tỏa trên mọi người.

      Để cho thiên hạ nơi nơi,

Thấy và ca ngợi Chúa Trời là Cha.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *