THƠ TUẦN CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

Khi cành rời khỏi thân cây,

Cách ly sự sống từng ngày héo khô.

Đại bàng phiêu lãng giang hồ,

Một khi gẫy cánh co ro một mình.

Nguồn ơn cứu độ phục sinh,

Mênh mông như biển Thái Bình tràn lan.

Chờ cây khô héo chim ngàn,

Co ro được cứu héo tàn hồi sinh.

Lời Ngài sức sống huyền linh,

Hành trang hoán đổi cảnh tình trong con.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *