THƠ TUẦN CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 2022

Ga 13,31-33a .34-35.

Vừa dời phòng tiệc đi ra,

Chúa liền phán vắng Giu-đa điều này:

Con Người vinh hiển từ đây,

Và Cha được hiển vinh ngay chính mình.

Nếu Thiên Chúa được tôn vinh,

Bởi Ngài định liệu quy trình thực thi.

Khi Người quyết định sự gì,

Hiển vinh Cha ắt tức thì nơi con.

Rồi Ngài thân ái ôn tồn,

Thầy còn ở với các con ít ngày.

Một điều răn mới nghe đây :

Yêu thương nhau tựa như Thầy đã yêu.

Tình yêu tất bị triệt tiêu,

Bởi lòng vị kỷ là điều đương nhiên.

Tình yêu tuyệt hảo vững bền,

Là tình xả kỷ tự quên thân mình.

Vì đâu Chúa  chịu đóng đinh?

Bởi yêu nhân thế giáng sinh cứu đời.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.