Thơ tuần Chúa Nhật Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ

Hằng tuần Lời Chúa dậy ta.

   Suy tìm Thánh Ý đem ra thực hành.

              *

                Chúa nhật Phục Sinh

               21/4/2019(17/3 Kỷ Hợi).

                             Vầng quang tỏa sáng rạng ngời,

                        Chúa phục sinh  giữa kiếp người tử sinh.

                                Vượt qua một cuộc hành hình.

                         Máu đào tuôn đổ thân mình nát tan.

                               Tim yêu máu đỏ ngập tràn.

                         Chết còn tuôn đổ phát ban cho đời.

                                 Chết treo lơ lửng trên đồi,

                         Vì yêu nhân thế hỡi ngươi thấu chăng.

                                  Ba ngày sống lại vinh quang

                         Đem niềm hy vọng cao sang cho đời.

                                Bởi Thiên Chúa đã làm người,

                         Khổ hình rồi chết tại nơi dương trần.

                                  Không sống lại tự bản thân,

                         Hỏi sao thuyết phục thế nhân tin Ngài.

                                   Tôi tin Thiên Chúa Ngôi Hai.

                          Phục sinh giữa chốn nhân loài cõi dương.

                                                                      Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *