Thơ Tuần Chúa Nhật Phục Sinh 2024

(Ga 20, 1-9)

Từ ngày thứ nhất trong tuần,
Ma-ri-a Mác-đa-la đã đơn thân ra mồ.
Đi từ sáng sớm tinh mơ,
Thấy ai lăn đá để hờ bên hông.
Chạy về vội kiếm Si-mon,
Và người thường tựa vào lòng Chúa yêu.
Vừa lo vừa thở nói điều :
“Người ta lấy xác đem theo đâu rồi.
Biết nơi đâu, các ông ơi!”
Hai ông cùng chạy hụt hơi đến mồ.
Trẻ chạy lẹ hơn Phê-rô
Đến ngoài thấy xếp khăn hờ một bên.
Không vào đứng ở cửa thềm,
Phê-rô hổn hển tới bên chẳng tầy.
Vội vào tận phía trong ngay,
Vào Ông thấy những băng dây loại này.
Khăn che đầu niệm trước đây,
Xếp riêng một chỗ thẳng ngay hai hàng.
Trẻ người non dạ hoang mang,
Vào sau dù đã sẵn sàng tới nơi.
Ông vào thấy mới tin Người,
Bởi tin yếu kém hiểu lời chép ghi.
Theo Kinh Thánh đã viết thì,
‘Con Người sẽ phải chết đi để rồi.
Ba ngày sống lại giữa đời’
Quy trình cứu độ Cha Người phó trao.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *