THƠ TUẦN CHÚA NHẬT PHỤC SINH 2021

Tôi tin kính Chúa ba ngôi,

Ngôi Cha tạo dựng mọi loài, thụ sinh

Ngôi Hai con một thành hình

Làm người do Chúa Thánh Linh thực quyền.

Thai trong trinh nữ tinh tuyền.

Mary biết ý Chúa trên nhậm lời.

Giê su giáng thế cứu đời,

Băm ba tuổi chốn nhân loài thành tâm.

Hy sinh cứu chuộc nhân phàm,

Biết bao khốn khổ vẫn cam vâng lời.

Bởi vì Cha đã định rồi.

Khổ hình,tủi nhục cứu loài tội nhân.

Để rồi bị chết lột trần,

Đóng đinh thập giá nát thân vì đời.

Diễn ra cảnh huống vào thời,

Phong xi Phi Lát một người quyền uy.

Lệnh truyền đánh đập giết đi

Ba ngày trong mộ đoạn thì phục sinh.

Trước khi về chốn Thiên đình,

Bốn mươi ngày ở lại minh đinh quyền.

Ngôi Hai nhẹ gót thăng thiên,

Về bên hữu đấng uy quyền ngôi Cha.

Khi ngày tận thế xảy ra,

Giáng lâm luận phạt kẻ tà thưởng ngay.

Ngôi ba xuống đổ tràn đầy ,

Ơn thiêng sức mạnh đó đây kiên cường.

Môn đồ rải khắp tứ phương,

Giảng ơn cứu độ dẫn đường thật ngay

Kẻ tin ơn phúc tràn đầy,

Thánh Thần phù trợ những ai thiết tình.

Ban ơn tha thứ tâm linh

Cho về hưởng phúc trường sinh muôn đời.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *