Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm B 2024

 
(Mc 14,12-16.22-26)
Nhằm ngày thứ nhất trong tuần,
Bánh không men lễ tục trần diễn ra.
Là ngày sát tế Vượt Qua,
Các môn đệ nói rằng là: Thầy ơi!
Năm nay lễ tục ở đời,
Vậy Thầy muốn dọn ở nơi đâu nào?
Sai hai môn đệ cùng nhau,
Ngài rằng: “Hãy cứ đi vào làng kia.
Vào thành sẽ thấy bên bìa,
Có người phụ nữ đón nghe hỏi gì.
Chị mang vò nước gặp thì,
Dõi sau người ấy cứ đi theo bà.
Và khi người đó vào nhà,
Các anh thấy chủ đi ra đón chào.
Chào ông rồi hỏi làm sao:
Thầy tôi nhắn hỏi phòng nào diễn ra.
Chúng tôi ăn lễ Vượt Qua,
Chủ nhà ắt sẽ chỉ là : ở đâu.
Một phòng rộng rãi trên lầu.
Sẵn sàng chuẩn bị ngõ hầu dọn ăn.
Các anh chớ có ngại ngần,
Hãy lo dọn tiệc chung phần mừng vui.”
Khi hai môn đệ đi rồi,
Vào thành thì thấy y lời Thầy ban.
Và lo dọn tiệc trên bàn,
Bữa ăn đang diễn ngập tràn niềm vui.
Ổn yên xong Chúa đồng thời,
Cầm dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra.
Hoàn Vũ
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *