Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Lá năm B 2024

(Mc 15,1-39)

       Sáng tinh sương hội nghị xong,

Lão nhân ,Thượng tế, luật sĩ đồng trói gô.

      Chúa Giê-su giải nộp cho:

Tổng toàn quyền Phi-la-tô hỏi Người:

      “Ông nghe và hãy trả lời :

Là vua Do-thái hiện thời phải không”?

      Chúa Giê-su đáp thật lòng,

Quang minh xác nhận: “Lời ông đúng rồi”.

      Các thầy Thượng tế đồng thời,

Tố nhiều điều nữa,nhưng Người lặng thinh.

      Phi-la-tô tỏ bất bình,

“Sao im thế bởi dể khinh hay là:

      Không tìm ra lẽ để mà,

Hầu tìm chứng cớ nêu ra điển hình”?

      Bao điều tố Chúa nín thinh

Phi-la-tô thật quả tình ngạc nhiên.

      Lệ vào dịp lễ thói quen,

Quan tha một tội phạm truyền ban ra.

      Bấy giờ trong ngục hiện là:

Có tù hình sự Ba-ra-ba thọ hình,

      Giam cùng phiến loạn thình lình.

Được đem ra giữa tiền đình hỏi dân:

      (Sự tình của đám phiến quân,

Khởi binh nổi loạn dã man giết người).

      Đám dân tiến đến ngỏ lời,

Xin ân xá bởi lệ đời quan quen.

      Phi-la-tô cất tiếng lên :

“Các ngươi có muốn nhờ quyền của ta.

      Ban ân xá để được tha,

Cho vua Do-thái hiện là đang đây”?

      (Vì ông đã biết thế này,

Bởi ghen tức Thượng tế bày mưu mô.

      Tra tay bắt, chính lý do),

Đám dân bị xúi tri hô xin là:

      “Xin quan thả Ba-ra-ba”,

Phi-la-tô lại hỏi ra lời rằng:

     “ Vua dân Do-thái chức năng:

Muốn ta xử trí phải chăng thế nào”?

      Đám dân đồng loạt hô hào,

Đóng đinh Nó chốn đồi cao Thập hình.

      Muốn vừa lòng đám dân sinh,

Thả Ba-ra-ba án tử hình ban ra.

      Trao Người vào, chúng cung tra,

Đánh đòn theo án lệng và đóng đinh.

      Đội quân tập họp hành hình,

Áo choàng đỏ ý dể khinh khoác vào.

      Quấn vòng gai đặt lên đầu,

Cúi chào và nói muôn tâu thượng hoàng.

      Tâu Vua Do-thái cao sang,

Đoạn dùng cây sậy đánh ngang đồng thời.

      Khạc và nhổ thẳng mặt Người,

Mỉa mai xong chúng nhạo cười quay sang.

      Áo choàng đỏ chúng lột phăng,

Mặc y phục lại sẵn sàng điệu đi.

      Đóng đinh Thập giá.Ngay khi,

Vừa ra khỏi đó đoạn thì gặp ngay .

      Người qua đường mới tới đây.

Ông này tên gọi thế này: Si-mon.

      Quê Sy-rê-nê bố hai con:

 A-le-xan-drô em kế còn: Rô-phô,

     Ngoài đồng vừa mới lò dò

Về qua đây bắt ông vô đỡ Ngài.

      Chúa và ông đã đổi vai,

Ông đi trước Chúa, cả hai lên đồi.

      Điệu Ngài đi đến một nơi,

Gọi là đồi sọ tên đời Gôn-gô-tha.

      Chúng cho Người uống rượu pha,

Trộn chung mộc dược nhưng mà Người không.

      Thế rồi chúng đã đồng lòng,

Đóng đinh Thập Giá đoạn xong chúng liền.

      Áo ngoài bởi có đường viền,

Nối chung đường chỉ chúng đem xé phần.

      Chia nhau bằng cách bắt thăm,

Áo chia xong chúng dã tâm hành hình.

      Xô Người nằm chúng đóng đinh,

Vào cây Thập Giá cảnh tình diễn ra.

      Vào giờ lúc đó thứ ba,

Có treo bản án viết ra thế này:

      Vua dân Do-thái là đây.

Và đồng cách ấy có hai người cùng.

      Là hai tên trộm gộp chung,

Đóng đinh thập giá treo vùng đồi cao.

      Hai bên Chúa giữa; nghẹn ngào,

Thế là đã ứng nghiệm vào Thánh kinh.

     ‘ Rằng Người trong lúc mãn sinh,

Liệt kê vào kẻ tội hình ác gian’.

      Người qua lại có thành phần,

Lắc đầu sỉ nhục trân trân nhạo cười.

     “ Phá đền thờ dễ như chơi,

Ba ngày xây lại hỡi người Giê-su.

      Lẽ nào nhục nhã thế ư,

Sao không tự cứu mình cho ta tường.

      Xuống đi thoát khỏi tai ương”.

Những người Thượng tế cùng phường luật gia.

      Nhạo cười chúng đã nói ra:

“Cứu bao người khác thế mà sao không.

      Cứu mình đi đấng chí công,

Ki-tô tự nhận,vua dòng Is-ra-en.

      Gỡ tay xuống khỏi ta xem,

Sao không làm được”.Chúng thêm mỉa lời .

      Hai tên trộm ở đôi nơi,

Đóng đinh cùng Chúa một người phía bên.

      Buông lời sỉ vả như trên,

Từ giờ thứ sáu nhìn lên bầu Trời.

      Màn đêm bao phủ khắp nơi,

Đến giờ thứ chín mặt Trời sáng khi.

      Chúa kêu lớn tiếng: “ Ê-loi-i

Ê-loi-i Lê-ma-xa-bac-tha-ni”(nghĩa là:

      Lạy Cha,Lạy Chúa là Cha,

Lẽ nào Chúa bỏ con đà cô đơn).

      Vài người nghe nói lạc hồn,

Gọi Ê-li-a đến cứu con”.Tức thì .

      Một người trong nhóm chạy đi.

Giấm đem thấm bọt biển thì cột vô

      Vào đầu cây sậy đưa cho,

Trong khi người khác nói “chờ thử xem.

       Ê-li-a liệu có thèm,

Đến mà cứu hắn anh em hãy chờ”.

      Lại kêu lớn tiếng lờ đờ,

Lịch đời thứ chín Ngài giờ tắt hơi.

      Màn trong đền Thánh xé đôi,

Từ trên xuống dưới,đất trời chuyển rung.

      Thấy bao sự kiện lạ lùng,

Một viên đại đội trưởng từng ngước lên.

       Thấy Ngài tắt thở nói liền,

“ Đúng Con Thiên Chúa từ trên xuống đời.” 

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *