Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2024

(Ga 20, 19-23)
Buổi chiều thứ nhất trong tuần,
Nhà môn đệ ở, cửa cần cài then.
Sợ người Do-thái ngày đêm,
Chúa Giê-su đến đứng bên nói là:
“Bình an cho tất cả nhà”
Nói xong Ngài vạch áo ra chỉ sườn.
Lỗ đâm và lỗ đinh luôn,
Các môn đệ hết nỗi buồn sướng vui.
Thấy Thầy sống lại thật rồi,
Lại lần nữa Chúa chúc lời “Bình an.
Cha sai Thầy đã kiện toàn,
Thì Thầy cũng thế sai ban lệnh truyền.”
Người dùng hơi thở ấm êm,
Thổi vào và bảo: “Anh em thiết cần.
Nhận thêm ơn Chúa Thánh Thần,
Anh em sống giữa kiếp nhân được là:
Tha cho ai, tội được tha,
Buộc cầm ai ắt là Ta buộc cầm.”
Hoàn Vũ
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *